MİSYONUMUZ
* Dernek üyeleri arasında bilgi, beceri, maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlamak
* Teknik yöneticilerin ve çalışanların mesleki alanda görüş açılarının geliştirmek
* Profesyonel anlayış kazandırmak,
* Teknik yöneticilerin ve çalışanlar arasında işbirliği oluşturmak
* Sektörel İstihdamın (nitelik ve nicelik anlamında )geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
* Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesini sağlamak
* Sektör ile ilgili bilimsel çalışmalara destek verme 
* Derneğin amacına ulaşması yönünde faydalı olabilecek sosyal aktivitelerle sosyal destekleri arttırmak
© 2015 www.atyd.org.tr
* Yönetim Kurulu Yöresel Yemek Yarışması İş Arayanlar
* Dernek Tüzüğü Tavuk Yemeği Yarışması Personel Arayanlar
* Vizyonumuz Balık Yemeği Yarışması İletişim
* Misyonumuz Kuzu Yemeği Yarışması